Weekly Wisdom is a growing collection of quotations from some of the world’s most famous painters.

Random quote

Waarde Theo,
Ge zegt, er komt binnenkort een expositie van het werk van Delacroix. Goed.

Dear Theo,
You mentioned an exhibition has been planned for the works of Delacroix. Good.

— Vincent van Gogh, IIIb, 1884, Brief no 379.

Sources

I – The Journal of Eugène Delacroix
Translated from the French by Walter Pach, Crown Publishers, New York, 1948

II – The Journal of Eugène Delacroix
Translated by Lucy Norton and Hubert Wellington, 3rd Revised edition 1995, Phaidon Press, ISBN-13: 978-0714833590

III – Vincent van Gogh – Brieven aan zijn broeder
a Eerste Deel, b Tweede Deel, c Derde Deel
Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger, Amsterdam 1914

(Vincent van Gogh, Letters to his brother, published and introduced by his sister-in-law, Amsterdam, 1914)